– Bijgewerkt op 25 Januari 2024 –

We hebben gekozen, en wat nu? In de campagnes kwamen veel maatregelen tegen luchtvaart langs. Helaas bijna allemaal gebaseerd op framing en niet op feiten. Begrijpelijk, want dat is effectief. Een keuze wordt immers vaker bepaald door emoties dan door feiten.

Maar nu is de formatie begonnen en dan zijn feitelijke analyses toch nuttiger als we streven naar effectief klimaatbeleid. De agenda’s zijn ongetwijfeld overvol, maar alles wat fractiespecialisten en andere beleidsmakers zouden moeten weten over luchtvaart en klimaat staat samengevat op deze pagina met een leestijd van slechts vijf minuten. Dat moet te doen zijn.

Nuttig kan het zeker zijn, want de voorgestelde maatregelen zouden, wellicht onbedoeld, de bodem wegslaan onder het netwerk dat dankzij de KLM in ruim honderd jaar op Schiphol tot stand is gekomen. Dat blijkt ook uit de doorrekening van het PBL. Die schade ontstaat doordat overstappende passagiers worden ontmoedigd. Het klimaatvoordeel daarvan is nihil, want die passagiers blijven bestaan en zullen uitwijken naar andere hubs. Tegelijk zou de economische schade voor Nederland groot zijn. Al met al lijken de voorgenomen maatregelen vooral gebaseerd op beeldvorming en niet op feiten en analyse. Tijd om dat te veranderen.


Het overzicht in de afbeelding hierboven is een vereenvoudigde weergave van de standpunten van politieke partijen en van de VNV (Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers). De standpunten zijn alleen gebaseerd op de verkiezingsprogramma’s. Op de interne website van de VNV stond ook een uitgebreide toelichting, inclusief de standpunten van de overige partijen voor zover die beschikbaar waren.