– Bijgewerkt op 17 Juni 2021 –

Een NOS-bericht van 21 september 2020, dat ook de radiojournaals heeft gehaald, zegt:

“Vooral transport draagt bij aan de hoge CO2-uitstoot van de rijken en dan in het bijzonder het vliegen.”

Dat de rijkste 10% van de wereldbevolking (veel) meer vliegt dan anderen is niet verrassend, maar wederom wordt luchtvaart hier voor de argeloze lezer of luisteraar neergezet als de Grote Boze Wolf.

Een conclusie die dichter bij de cijfers ligt zou zijn dat luchtvaart in het grote geheel tamelijk onbelangrijk is.

In de aanleiding voor het NOS-bericht, een persbericht van Oxfam Novib van 21 september 2020, staat:

“Uit een recent onderzoek blijkt dat de rijkste 10 procent van de huishoudens bijna de helft (45 procent) van alle energie voor vervoer over land en driekwart (ongeveer 75 procent) van alle energie voor luchtvaart voor haar rekening neemt.”

Een groot percentage klinkt spannend, maar om de echte invloed te kunnen beoordelen moet je weten van welke hoeveelheid het een percentage is. De meest recente cijfers, die van 2016, laten het volgende zien:

Totale uitstoot:49,4 GtAandeel rijksten (50%):24,7 Gt
Vervoer over land:5,9 GtAandeel rijksten (45%):2,7 Gt
Luchtvaart:0,9 GtAandeel rijksten (75%):0,6 Gt
Uitstoot volgens Our World in Data, zie boven, percentages volgens Oxfam Novib

Natuurlijk verdient ook de luchtvaartuitstoot aandacht, maar luchtvaart levert op geen enkele wijze een grote bijdrage aan de totale uitstoot. Ook niet bij de rijkste mensen. Ook bij die groep is het aandeel van luchtvaart in hun totale uitstoot, volgens de percentages van Oxfam Novib zelf, minder dan 2,5%. De speciale aandacht van actiegroepen voor luchtvaart is inhoudelijk merkwaardig, maar uit publicitair oogpunt begrijpelijk. Dat de NOS en andere media achteloos aan die framing meedoen is jammer.

Overigens bleek de framing nog veel ingewikkelder te zijn. Zie daarvoor ‘De Volkskrant rekent liever niet’.