Wie werkt in de luchtvaart, wat ik bijna veertig jaar heb gedaan, mag daar buitengewoon trots op zijn. Luchtvaart verbindt de hele wereld en heeft daarbij ondanks de grote complexiteit een uitzonderlijk hoog veiligheidsniveau. Bovendien is luchtvaart bijna wonderbaarlijk efficiënt.

Vooral dat laatste is niet zo bekend. Mensen zien luchtvaart vaak als de Grote Boze Wolf in klimaatland. Dat beeld is gebaseerd op framing en niet op feiten. Die framing begon eind jaren negentig en gaat op volle kracht door, ook nu de luchtvaartmaatschappijen vechten voor hun leven. Dat is niet verrassend. Het past bij de aard van het beest.

Wel jammer is dat sommige beleidsmakers zich door die framing laten beïnvloeden. Zoals onder andere blijkt uit voorstellen om alle Europese vluchten korter dan 750 km te vervangen door HSL-spoor. Dat beleid zou naast kostbaar ook ineffectief zijn, zo niet slechter. Niet zo’n geweldige combinatie en een goede illustratie van de risico’s van framing.

Percepties en bewuste misleiding zijn een onhandige basis voor goed beleid. Als uitlaatklep voor mijn zorg ben ik maart 2021 begonnen met deze website. Het zal weinig veranderen, maar het lucht wel op.

Benno Baksteen


Zie voor een samenvatting van de analyses de pagina, u raadt het al, Samenvatting.


Copyright informatie
Deze site valt onder een Creative Commons licentie BY-NC-ND 4.0 en u kunt de content dus downloaden, gebruiken, kopiëren, embedden en verspreiden, maar niet veranderen of verkopen. Gebruik van passende referenties wordt op prijs gesteld.